Kadra

Pracownicy naszego przedszkola to:
 • Nauczycielki – kreatywne, dobrze wykwalifikowane z bogatym doświadczeniem zawodowym.
  W swojej pracy wykorzystują nowoczesne techniki , metody, wzbogacają je o nowe pomysły, aktualizują swoją wiedzę na różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
W ODDZIALE I pracują:
mgr Renata Reszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Krystyna Szymańska – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
Renata Skrocka – pomoc nauczycielki
Alicja Skomorowska – woźna

 

 

W ODDZIALE II pracują:
mgr Dorota Dytko – nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Adach – nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Siłuch – woźna

 

 

W ODDZIALE III pracują:
mgr Anna Czapska – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Czarczyńska – nauczyciel kontraktowy
Ewa Krzemińska – woźna

 

 

W ODDZIALE IV pracują:
mgr Renata Wójcik – nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Koprzywa – nauczyciel kontraktowy
Janina Krawczyk – woźna

 

 

 

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola w codziennej pracy z dzieckiem realizuje następujące zasady:
 • gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i dokładnie poznajemy dzieci
 • chronimy oryginalność myślenia dziecka,
 • dajemy dzieciom inicjatywę w tworzeniu, nie wygaszamy dziecięcej aktywności,
 • akceptujemy indywidualność , fantazję, rozwijamy wyobraźnię,
 • dajemy dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu i czas na samodzielne uporanie się z zadaniem,
 • organizujemy pobudzające ciekawość dziecka kąciki zainteresowań oraz swobodny dostęp do różnorodnych materiałów,
 • pozyskujemy codzienne kontakty z dziećmi do celowego tworzenia sytuacji edukacyjnych opartych na działaniu i bezpośrednim uczestniczeniu,
 • jesteśmy ciekawi świata razem z dzieckiem,
 • doskonalimy swoją osobowość i warsztat pracy, aby inspirować dziecko do samodzielnego kreowania przez nie swojej rzeczywistości.

 

 • Kierownik gospodarczo-administracyjny – mgr Dorota Salwa -dba, aby niczego nam w przedszkolu nie brakowało.

 

 • Pani kucharka –  Anna Ścichocka – potrafi stworzyć potrawy zdrowej i smacznej domowej kuchni.
 • Panowie dozorcy – Adam Kubajek i Stanisław Polewacz– dbają aby w ogrodzie było czysto i kolorowo, a w przedszkolu wszystkie sprzęty były sprawne.

 

 • Sekretarka –  Małgorzata Kozińska- – zajmuje się korespondencją oraz porządkuje dokumenty przedszkola.

 

 

 • Nad wszystkim czuwa Pani Dyrektor – KRYSTYNA SZYMAŃSKA. Dzięki jej staraniom przedszkole funkcjonuje tak sprawnie.

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACUJĄ TAKŻE:

 

 • p. Karolina Wojtkiewicz – która prowadzi zajęcia z akompaniamentu muzycznego

 

 • Pani Renata Reszka – logopeda – czuwa nad prawidłową wymową i dykcją naszych podopiecznych.
 • Pani psycholog Olga Jakacka – Papis pomaga dzieciom, które mają trudności -prowadzi z nimi indywidualną pracę wyrównawczą.

 

 • Pani Danuta Orzechowska – instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor SI