Witamy

*******************************************************************************

*******************************************************************************

 

Fundacja Mederi zaprasza na spotkania w ramach projektu „Wielki Słoń”.

W maju zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola na zajęcia Fundacji Mederi pod hasłem „Wielki Słoń”.

Jest to autorski program profilaktyczny prowadzony na terenie  mokotowskich przedszkoli, który obejmuje swoim działaniem trzy grupy odbiorców: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Program składa się z trzech interaktywnych modułów:

 • Zajęcia dla dzieci - wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie własnego zdania, stawianie granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Spotkania z rodzicami - wzmocnienie umiejętności rodzicielskich poprzez psychoedukację rodziców w zakresie stymulowania optymalnego rozwoju dziecka .
 • Spotkania z nauczycielami - doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka.

Serdecznie zapraszamy.

*******************************************************************************

Warsztaty Teatralne Fundacji Młyn

Zapraszamy dzieci z grup najstarszych , Misie i Promyki na cyklu zajęć teatralnych
w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu zajęć teatralnych dla dzieci
w wieku przedszkolnym na Mokotowie”. Warsztaty zaczynają się 27.04.2018 roku
i obejmują 8 spotkań.

Program warsztatów opiera się głównie na wyobraźni dzieci, rozwijając poprzez zabawy
i ćwiczenia sceniczne umiejętność współpracy, autoprezentacji oraz kształtując od najmłodszych lat poczucie estetyki.

Na ostatnie zajęcia zapraszamy rodziców.

Czeka nas wspaniała zabawa.

Harmonogram:

 1. spotkanie – 27.04.2018                                           godz. 9.15
 2. spotkanie – 11.05.2018                                              godz. 13.30
 3. spotkanie – 22.05.2018                                              godz. 13.00
 4. spotkanie – 25.05.2018                                            godz. 9.15
 5. spotkanie – 04.06.2018                                            godz. 9.15
 6. spotkanie – 11.06.2018                                            godz. 9.15
 7. spotkanie – 18.06.2018                                            godz. 9.15
 8. zajęcia pokazowe – 21.06.2018                        godziny popołudniowe

*******************************************************************************